Onderwijs op de havo van het CLV

Onderwijs op de havo van het CLV

Havo

Het CLV wil met het onderwijs in de havo leerlingen het vertrouwen geven, dat ze in staat zijn tot het leveren van goede prestaties. Vanuit een goede relatie met de docent is een havo-leerling tot veel in staat. De havo-leerling leert graag vanuit het boek én door te doen. Afwisseling van werkvormen in de les is daarom van groot belang.

 

Als het even niet duidelijk is hoe de leerling verder moet, draagt een zetje in de goede richting door docent en/of medeleerling bij aan een goed vervolg. Regelmatige terugkoppeling of het geleerde begrepen wordt en of het werk goed gedaan is, met een beloning, motiveert de leerling verder te gaan met de leerstof.

 

Vanaf klas 2 besteden we niet alleen aandacht aan kennisoverdracht, maar ook aan vaardigheden die van belang zijn voor een goede aansluiting op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Zoals samenwerken, huiswerk plannen, reflecteren op eigen gedrag en informatie kunnen zoeken en verwerken.

 

Contact havo


Afdelingsleider 2 - 3 havo
de heer R. Tichelaar
r.tichelaar@clv.nl


Afdelingsleider 4 - 5 havo
de heer H.J. Wynia 
h.wynia@clv.nl


Telefoon
Het telefoonnummer van de school is (0318) 500 621. Het is niet altijd mogelijk om een docent tijdens schooltijd rechtstreeks aan de telefoon te krijgen. In dat geval kunt u bij de telefoniste een boodschap achterlaten, zodat wij u wel kunnen terugbellen.

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)