Onderwijs in de brugklas van het CLV

Brugklasdag op het CLV

Brugklas

Wij beseffen dat kinderen vooral behoefte hebben aan een goede relatie met docenten en medeleerlingen, aan het zelf keuzes kunnen maken en aan het opdoen van kennis en vaardigheden waarmee ze tegelijk zelfvertrouwen ontwikkelen. Dit vormt de basis van het onderwijs in de brugklassen.

Dat betekent dat we veel doen om een goede relatie met leerlingen op te bouwen. We bieden hen bovendien - waar dat kan - de mogelijkheid om zelf keuzes te maken. Daarnaast willen we onze leerlingen laten ervaren dat ze tot veel in staat zijn. Dat krijgt vorm in de vaklessen, maar zeker ook in de mentorlessen. In de mentorlessen werken we met halve klassen. We maken in de mentorlessen gebruik van zelfgeschreven lesmateriaal.

Leerlingen zullen na de brugklas doorstromen naar 2 mavo, 2 havo, 2 atheneum of 2 gymnasium.

 

Contact brugklas

 
Afdelingsleider 1 mavo/havo, 1 havo/atheneum, 1 atheneum en 1 gymnasium
mevrouw S.Breemer
s.breemer@clv.nlTelefoon
Het telefoonnummer van de school is (0318) 500 621. Het is niet altijd mogelijk om een docent tijdens schooltijd rechtstreeks aan de telefoon te krijgen. In dat geval kunt u bij de telefoniste een boodschap achterlaten, zodat wij u kunnen terugbellen.

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)