CLV Plataanprijs: de genomineerden vertellen

2014: Kerst- en paaswijdingen mavo

‘Kleinschalig en authentiek’


Henk Otte over de kerst- en paaswijdingen
voor de mavo-leerlingen

 


 

Kerst- en paaswijdingen zijn gebruikelijk op het CLV. Elke afdeling viert op eigen wijze met de leerlingen de christelijke feestdagen. De wijdingen van de mavo vallen iedere keer op. Er wordt over gesproken, door leerlingen en door collega’s. Daarom is deze keer niet een specifieke viering voorgedragen voor de Plataanprijs, maar het complete ‘wijdingen-oeuvre’ van de mavo. Een team bereidt deze wijdingen voor: Henk Otte, B. van Hardeveld en Amanda Molenaar. We interviewen Henk Otte als de coördinator van deze groep.

 

Wanneer was het begin?

De wijdingsmomenten bestaan al vanaf het allereerste begin van de school. De manier waarop we ze tegenwoordig in de mavo vormgeven dateert van zo’n zeven jaar geleden.

 

Wat kenmerkt de wijdingen op de mavo?

Het belangrijkste is denk ik wel dat we het klein houden. We hebben drie vieringen in de Kleine Kuip. Intiem en persoonlijk. We kennen elkaar. We werken met eigentijdse media, bijvoorbeeld met filmpjes en moderne muziek. En wat ook belangrijk is: we laten mensen aan het woord die een verhaal hebben, die authentiek zijn. De boodschap is altijd duidelijk: met Kerst gaat het over het kerstevangelie, Pasen gaat over Jezus. We betrekken de leerlingen erbij, ook al bij de voorbereidingen. Zo hebben we filmpjes gemaakt met collega’s en met leerlingen. Daardoor worden het ook ónze vieringen, we zijn het zelf.

 

Welke wijdingen staan nog steeds op je netvlies?

We doen het niet allemaal zelf, vaak proberen we ook gasten uit te nodigen van buiten de school. Mensen die vanuit hun passie iets willen delen met onze jongeren. We hadden bijvoorbeeld Joop Gottmers, oud-bokskampioen die tot geloof kwam na een leven in de criminaliteit. Hij kwam met zo’n authentiek verhaal en gaf na afloop ook nog eens een boksclinic aan onze leerlingen. Bekende mensen op bezoek, dat vinden leerlingen interessant. Wouter Vink is een keer geweest en Nicky Romero. Dan hoor je van het publiek: ‘mag je vaker doen.’ Maar we hebben bijvoorbeeld ook filmpjes gemaakt waarin we leerlingen vroegen: wie is jouw grote voorbeeld? Daar kwamen eerlijke verhalen uit. Dat is mooi. En ook de kunst, want we willen geen gelikte vieringen, waarvan je zegt ‘dat is gewoon marketing’. Het gaat om het inbrengen van eigen verhalen.

 

Hoe werkt het praktisch?

We proberen vaak elementen van een talkshow in te bouwen. Ik interview de mensen. Dat geeft me de kans om tempo te houden in de presentatie en om de rode lijn te bewaken. Het is niet een kunstje wat we doen met elkaar en ook niet zomaar een klusje. Het werkt alleen omdat wij en onze gasten er passie voor hebben.

Het organiseren doen we dus ook niet zomaar op een achterafmiddagje. Het eerste gesprek voor de paaswijdingen voeren we soms al voordat de kerstwijdingen geweest zijn. Mensen van buiten de school vinden het meestal leuk om mee te werken, we horen niet vaak ‘nee’ op ons verzoek. Sommigen komen zelfs een nachtje logeren om op tijd op school te kunnen zijn.

 

Wat wil je bereiken?

Ik hoop dat jongeren er iets van meenemen. Dat ze zien dat geloven relevant is en persoonlijk. Op het podium staan mensen die laten zien dat geloven je leven raakt en die bereid zijn om een stukje van hun leven te delen met het publiek. Aan de ene kant proberen we de leerlingen te triggeren en aan de andere kant geven we ook ruimte voor ieders persoonlijke keuze en invulling.

 

En wanneer er  collega’s van havo en vwo zijn die  ook wel zo’n wijding willen ?

Dat kan natuurlijk. We kiezen ervoor om onze wijdingen kleinschalig te houden, daarom breiden we niet buiten de mavo uit. Alhoewel …, afgelopen haar hebben we ook al samengewerkt met de collega’s van 2-3 havo. Onze ervaring, onze ideeën en ons netwerk zijn beschikbaar voor andere initiatieven. We hebben een hoop dingen op de plank liggen, het is alleen een kwestie dat iemand die oppakt en ermee aan de slag gaat. Welkom, zou ik zeggen!

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)