CLV Plataanprijs: de genomineerden vertellen

2013: Landenproject

'Echt teamwork!'

 
Masha Polman en Jacqueline van Hoevelaken over het Landenproject
voor klas 1 mavo-havo

 


 

Negen vakken werken samen, dat is veel!

Ja, dat is heel veel. Ieder jaar doen we dit project in 1 mavo/havo met de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, godsdienst, muziek, verzorging, Nederlands, handvaardigheid-tekenen, vreemde talen en informatiekunde. Elk vak heeft zijn eigen invalshoek en samen zorgen we ervoor dat dit project slaagt.

 

Vertel eens wat meer over het project.

In schooljaar 2009-2010 zijn we ermee begonnen. Drie klassen kregen ieder een land toegewezen. Inmiddels hebben we vijf klassen die meedoen en dus ook vijf landen die een kleine week centraal staan in de lessen. Het project duurt drieëneenhalve dag. Binnen iedere klas vormen leerlingen groepjes die samen een deelaspect uitwerken. Ze doen allemaal verschillende dingen waarmee ze het land en de cultuur wat beter leren kennen. Maar dat is natuurlijk maar een deel van wat we willen overbrengen.

 

Wat wil je bereiken?

We  willen vooral dat onze leerlingen de samenhang tussen de verschillende losse vakken ervaren en dat ze leren om daartussen verbanden te leggen. Tegelijkertijd stimuleren we hen om samen te werken. Dat kan soms best lastig zijn, want ze moeten ontdekken hoe het is om taken te verdelen en afspraken te maken en die ook na te komen. Verder doen ze allerlei vaardigheden op die ook op andere momenten van pas komen. Denk aan informatie verzamelen, hoe je een Powerpoint maakt of presenteren. We gebruiken allerlei activerende werkvormen. De leerlingen hoeven niet alleen maar te luisteren, maar mogen creatief aan de slag om informatie te verzamelen en te verwerken. En creatief zijn ze! Ieder jaar weer zien we verrassende resultaten. Trouwens, ook voor onze collega’s is het een mooie ervaring om een tijdje intensief samen te werken, het is echt teamwork. En het is inspirerend om te zien hoe anderen hun eigen onderdeel vormgeven: je hoort van elkaar en doet nieuwe ideeën op. En ook leerlingen zie je werken onder andere omstandigheden.

 

Om welke landen gaat het?

We hebben gekozen voor Indonesië, Italië, Marokko, Rusland en Spanje. Dat zijn landen waarmee je veel kan. Er werken inmiddels meer dan dertig collega’s mee en daarnaast nodigen we ook gastdocenten uit. Zo hadden we de laatste keer een mevrouw uit Indonesië die samen met de leerlingen muziek maakte op de Angklung. Bij Spanje hadden we een collega die met de leerlingen de Sevillanas (dans) oefende. Bij Rusland mochten ze matroesjka’s maken en voor Italië modieuze schoenen. Twee Marokkaanse leerlingen uit de bovenbouw vertelden over de Marokkaanse cultuur en gewoontes. De godsdienstlerares verwerkte de vijf zintuigen met bijvoorbeeld wierook ruiken, luisteren naar koralen, iconen bekijken enz. Andere opdrachten waren: portretten maken in Picasso-stijl, maskers maken, Cyrillisch schrijven en lezen, pizza’s bakken, teveel om op te noemen. De verschillende ervaringen maken indruk. Het project brengt culturen bij elkaar en er gaat een wereld open voor de deelnemers.

 

Wanneer is het project klaar?

Op donderdagmiddag is de presentatie van de eindopdracht van alle groepjes. Ze krijgen per klas een lokaal toegewezen dat ze helemaal mogen inrichten in de sfeer van hun land, compleet met vlaggen, boeken, posters en kenmerkende producten. Natuurlijk worden daar ook alle eindproducten gepresenteerd. Sommige leerlingen geven een Powerpoint-presentatie, anderen hebben een reisgids of een woordenboekje gemaakt. Veel ruimte is er ook voor de creatieve opdrachten voor tekenen en handvaardigheid en – natuurlijk – voor de lekkere dingen die in de keuken van Verzorging (of thuis) zijn bereid. Alle leerlingen gaan ook op bezoek bij de andere klassen. Ze krijgen dan gelijk een indruk van de andere landen uit het project.

 

Wat vinden de leerlingen er zelf van?
Die zijn enthousiast, je voelt het spetteren. Het is leuk en het is anders dan anders. We geven ze een stempelkaart mee. Docenten zetten daar per onderdeel een stempel op als ze goed hebben meegedaan. Dat werkt stimulerend. We horen hun enthousiasme soms ook terug via opmerkingen van leerlingen uit andere klassen die het niet zelf hebben meegemaakt

 

Wat zou je willen doorgeven aan je collega’s?
Wat werkt voor deze groep is een duidelijke structuur. Als ze op maandagochtend binnenkomen weten ze wat ze kunnen verwachten. Het is een goede voorbereiding op de latere bovenbouw, waarin vakken meer op elkaar aansluiten. Het leren gaat met dit project bijna vanzelf, omdat de leerlingen actief zijn. Hoe creatiever de invulling, hoe beter de kennis blijft hangen. Kijk in Magister: de opzet, de handleidingen en de instructie, alles kun je er vinden.

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)