CLV Plataanprijs: de genomineerden vertellen

2015: Gezonde School

‘Met één certificaat ben je gezonde school, maar wij willen ze allemaal!'


Lydia Germans en Sanne Stoffelsen over
het keurmerk 'Gezonde School' voor het CLV

 


 

Vraag Lydia en Sanne vroeg in de ochtend na een onrustige nacht vol onweer naar de ‘Gezonde School’, en je ziet twee fitte, enthousiaste collega’s die een waterval aan informatie uitstorten over de vragensteller. Het is duidelijk, Lydia en Sanne - en met hen het hele projectteam - gáán ervoor: het CLV wordt steeds gezonder.

 

Ongeveer vier jaar geleden droegen beiden het idee aan bij de directie. Instemming volgde al snel, vrijheid ook om een eigen aanpak te kiezen en langzamerhand – in ieder geval langzamer dan ze vooraf verwacht hadden – werd de structuur duidelijk, de basis gelegd en is het nu: ‘tijd voor scoren en oogsten’.

 

Gezonde school, dat is een heel groot containerbegrip …

Ja, er valt zoveel onder: sport en bewegen en een gezonde leefstijl en daar kun je op zoveel verschillende manieren mee aan de slag. Het mooie is dat de overheid er geld voor apart heeft gezet. En dat uit onderzoek blijkt dat leerlingen er gelukkiger van worden, beter presteren en dat ze als volwassenen met zo’n positieve basis in hun jeugd meer kans hebben op een goed leven.

 

Wat kies je dan als de keuze zo groot is?

Er zijn heel veel manieren om je school een ‘gezonde school’ te laten worden. Wij hebben gekozen voor de onderdelen sport & bewegen, voeding en welbevinden. Ons eerste themacertificaat, dat voor welbevinden, kregen we kort geleden, in de zomervakantie. Daarvoor hebben we aangetoond dat we als school heel veel doen aan sociale veiligheid, met bijvoorbeeld een goede zorgstructuur, protocollen en veel collega’s die aan nascholing doen op zorggebied. Uit jaarlijkse onderzoeken van de GGD onder leerlingen blijkt dat onze school op het gebied van gezondheid, welbevinden, thuissituatie, school, schoolbeleving, vrije tijd en leefstijl bovengemiddeld scoort.

 

Met een eerste themacertificaat ben je al ‘gezonde school’. Gaan jullie nog verder?

Dat klopt. We mogen nu al zeggen dat onze school gezond is. Maar dat vinden we veel te gemakkelijk. We hebben hoge ambities, want we vinden dat ook een school die relatief ‘gemakkelijk’ is best mag worden uitgedaagd om boven het landelijke gemiddelde uit te komen.

Het certificaat ‘sportactieve school’ dat we al enige jaren hebben hopen we om te zetten in een tweede vignet van de Gezonde School. Voor een positieve beoordeling is vooral belangrijk dat je zowel binnen als buiten de school actief bent. Dat zíjn we dan ook, met het begeleiden van sportactiviteiten in Veenendaal met kinderen en gehandicapten. We hebben samenwerkingen op regionaal en lokaal niveau, betrekken niet alleen de leerlingen erbij, maar ook ouders en sportclubs.

 

Wat zijn de ‘speerpunten’ voor het onderdeel sport & bewegen?

Heel belangrijk is dat het niet gaat om beweging in de sportklas alleen, dat zou wel heel eenvoudig zijn. Want niet alleen leerlingen in de sportklas worden gezonder van meer bewegen, dat geldt voor álle kinderen. Zo hebben we vergevorderde plannen voor een sportief plein, een gelegenheid om lekker te bewegen op het eigen plein. Verder kunnen we met subsidie van onder andere de Hartstichting en de Ouderraad beginnen met reanimatietrainingen voor alle leerlingen op school. We doen aan blessurepreventie, samen met PMI (Paramedisch Instituut aan de Kerkewijk). En er ligt nog veel meer op de plank. Wat denk je van een pilot in de derde klas: elke dag bewegen?

 

Voeding is een onderwerp apart
Daar zijn we ook mee bezig. Met Jeroen van den Berg die er hard aan trekt wordt het aanbod in onze Kuipen steeds gezonder. Ter vergelijking: in het Theoriehuis begonnen we met 49% gezond aanbod, dat is nu opgetrokken naar 75%. We verwachten dat we dit jaar ons themacertificaat kunnen behalen. Met Wageningen Universiteit hebben we, samen met heel veel toeleveranciers, een pilot gedraaid met gezond en toch lekker eten. Dat gaf goede naamsbekendheid en PR. Het vervolg van de pilot is in de maak. Uitgangspunt voor het aanbod in onze kantine is: gezond én lekker eten. Binnenkort komt er ook een watertappunt in de kantine.

 

Het grote kernwoord voor de Gezonde School is …

Verbinden! Bijvoorbeeld van sport en voeding, van mensen binnen en buiten school, van welbevinden en presteren enz.

 

Het grote leerwoord voor de Gezonde School is …

Bewustwording. Dat is iets waar we voortdurend aan werken. Met bijvoorbeeld mentorlessen over gezonde voeding en over preventie van drugs, alcohol en roken. In vakken als biologie de theoretische kant (hoeveel teer zit er in een sigaret) en bij de mentorlessen de discussie: wat betekent die kennis voor jouzelf? Bewustwording ook bij collega’s: wij hebben een voorbeeldfunctie.

 

Wat heb je er zelf van geleerd?

De kunst is de tijd nemen om een projectplan te schrijven en geduld hebben bij elke stap die je zet.

 

Bijna klaar, tevreden, genoeg gedaan en tijd voor iets anders?

Nee joh, het wordt alleen maar leuker! Het fundament ligt er. En het eerste certificaat. Nu is de tijd van scoren en oogsten aangebroken. Je bent met één certificaat al Gezonde School, maar wij willen ze allemaal!

 

En vergeet niet: wij hebben dit misschien wel in gang gezet, maar de Gezonde School zijn we met elkaar, we hebben deze naam bereikt met inspanning van de hele school. We zijn dan ook erg blij met de grote betrokkenheid van collega’s die met ideeën aankwamen en meedachten.

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)