De Plataanprijswinnaars van 2013:

het team van het Landenproject

CLV Plataanprijs 2013 voor het Landenproject

Historie van het CLV Plataanfonds

Toen oud-rector Van Baren de school verliet, werd op zijn initiatief een prijs ingesteld voor onderwijsvernieuwing op het CLV: de Plataanprijs.

De naam is ontleend aan de boom die toen op het binnenplein van de school werd geplant. In een bekend bomenboek wordt de plataan als volgt omschreven:

'De stam van de plataan verliest zich niet in een wirwar van takken, maar richt zich duidelijk naar de top. De boom is in staat een stedelijke bouwstijl tegen zichzelf te beschermen. Wanneer de plataan gesnoeid wordt schijnt de boom in dit opzicht vrijwel alles te kunnen verdragen. Hij loopt ieder jaar weer uit alsof er niets gebeurd is.'

De plataan kunnen we zien als metafoor voor onderwijsvernieuwing:

  • het gaat om activiteiten die boven het gewone uitstijgen;
  • de dragers van de projecten laten zich niet hinderen door bureaucratische belemmeringen;
  • en zij houden vol ondanks eventuele tegenslagen.

 

In 2015-2016 veranderde de Plataanprijs in het Plataanfonds.

 
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)