CLV Plataanprijs

CLV Plataanfonds

Wij vinden de kwaliteit van het onderwijs van groot belang en werken er voortdurend aan. Vanuit het Plataanfonds, opgericht door de heer Evert van Baren, rector van de school tot 2004 en zijn vrouw Els, stimuleren we initiatieven om te komen tot verbeteringen en vernieuwing van het onderwijs.

Volgens traditie schenken we aandacht aan het CLV Plataanfonds in de nationale Onderwijsweek (oktober).

Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
T (0318) 500 621
F (0318) 553 206
E info@clv.nl Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)