Het onderwijs op het CLV

Op het CLV dagen wij leerlingen uit hun talenten te ontplooien op vele terreinen. Zij benutten die ruimte ook. Als zij de school met een diploma afsluiten, koesteren zij vaak dierbare herinneringen aan alle activiteiten die het kenmerk zijn van onze school. Het motto van de school blijft immers:  Ruimte voor ontwikkeling.

 

 

 

 

Van mavo tot vwo

Onderwijs op het CLVLeerlingen krijgen onderwijs op de manier die aansluit op hun manier van leren in brugklas, mavo, havo of vwo.  

 

eXtra Onderwijs en talentklassen

extra onderwijs op het CLV, de Kunst & CultuurklasHet onderwijs aan het CLV beperkt zich niet tot de reguliere vakken. Extra ontwikkelingsmogelijkheden geven de talentklassen Economics and Social Business, Kunst & Cultuur, Science, Storytelling en Sport. Iedere leerling bij ons op school kiest voor een van deze vijf talentklassen. Alleen voor gymnasiumleerlingen is het optioneel en zorgt het voor twee extra lesuren op het rooster.
Klik hier voor de brochure over eXtra onderwijs
Voor gymnasiumleerlingen is er een verbreed en verdiept vakkenaanbod. De bètavakken zorgen voor vernieuwende en uitdagende onderwijsactiviteiten.

 

 

eXtra buitenschool

extra onderwijs buitenschool op het CLV, het skikampEr zijn veel activiteiten buiten de lessen om. De leerlingenvereniging CBBA organiseert leuke activiteiten in de avonduren. Twee keer per jaar houden we een LAN-party. Met schoolkoor en -orkest en een heel team op de achtergrond zijn er ieder jaar de bekende decemberconcerten en de schoolmusical. En dat is nog lang niet alles ...

 

Kwaliteit

Kwaliteit van het onderwijs op het CLV: de PlataanprijsWij vinden de kwaliteit van het onderwijs van groot belang en werken er voortdurend aan. Vanuit het Plataanfonds, opgericht door de heer Evert van Baren, rector van de school tot 2004 en zijn vrouw Els, stimuleren we initiatieven om te komen tot verbeteringen en vernieuwing van het onderwijs. Landelijk wordt de kwaliteit van het onderwijs in cijfers bijgehouden. Vergelijk in de zogenoemde 'Vensters" onze onderwijsresultaten met die van andere scholen.

 
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)