Rekentoets op het CLV

Rekentoets

Om het CLV met een diploma te kunnen verlaten, moeten leerlingen de rekentoets gemaakt hebben. Met ingang van cursusjaar 2016-2017 telt de rekentoets op het vwo mee in de kernvakkenregel voor de examenuitslag. Deze regeling houdt in dat er bij de eindcijfers van de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets maximaal één 5 mag zijn. De andere vakken uit de kernvakkenregeling moeten 6 of hoger zijn. In het regeerakkoord staat dat voor de rekentoets op vwo dezelfde regeling gaat gelden als voor mavo en havo. Het is afwachten of dat voor het huidige jaar nog doorgevoerd mag worden. Tot nader bericht houden we er rekening mee dat de rekentoets bij vwo wel meetelt in de kernvakkenregeling. Mavo- en havoleerlingen moeten alleen de rekentoets gemaakt hebben, voor hen telt het cijfer (nog) niet mee in de slaag/zakregeling. Het cijfer wordt wel bij alle leerlingen vermeld op de cijferlijst bij het diploma.

Leerlingen krijgen vier kansen om de rekentoets te maken. Twee kansen in het pre-examenjaar (januari en mei/juni) en twee kansen in het examenjaar (januari en maart). Leerlingen die voor de rekentoets slagen, zijn klaar. Echter, zolang zij nog niet vier keer hebben deelgenomen aan de rekentoets, mogen zij wel hun resultaat verbeteren (waarbij het hoogste cijfer blijft staan). Zij moeten zich inschrijven via de ELO van Magister om deel te nemen aan de herkansing.

Leerlingen van vwo die de rekentoets niet voldoende maken, moeten een volgende periode opnieuw de rekentoets maken. Zij worden automatisch ingeschreven voor de herkansing.

 

De afnameperiodes in schooljaar 2017 – 2018 zijn:

1e afnameperiode
9 januari - 22 januari 2018. Uitslag: 15 februari 2018

2e afnameperiode
6 maart - 19 maart 2018. Uitslag: 16 april 2018

extra afnamedag 6 vwo
29 mei 2018. Uitslag: 4 juni 2018

3e afnameperiode
30 mei - 11 juni 2018. Uitslag: 29 juni 2018

 

Inschrijven voor de herkansing rekentoets afnameperiode 1 (januari 2018)

Leerlingen met een (on)voldoende kunnen zich inschrijven via de ELO van Magister voor een herkansing. Dat kan zolang je nog niet 4 pogingen verbruikt hebt en je kunt alleen je cijfer verbeteren, want het hoogste cijfer telt.

Inschrijven kon t/m zondag 3 december 2017. Ben je niet op tijd ingeschreven, dan kun je niet deelnemen aan deze herkansing! Je kunt je dan inschrijven voor de herkansing van maart 2018. Dit wordt later dit schooljaar mogelijk.

Leerlingen uit de pre-examenklassen worden voor deze (voor hun eerste) periode automatisch ingeschreven en hoeven dit dus niet via de ELO te doen.

Afname-informatie

Ga je in 2018 de rekentoets maken, klik dan hier voor de afname-informatie en neem dit goed door. De rekentoets is een computerexamen en daar gelden andere regels dan bij gewone toetsen.

 

Vragen of meer informatie?

Stuur een mail naar de heer W.A. van der Knaap, examensecretaris en coördinator rekentoets.

 

 

Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
T (0318) 500 621
F (0318) 553 206
E info@clv.nl Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)