Rekentoets op het CLV

Rekentoets

Om het CLV met een diploma te kunnen verlaten, moeten leerlingen de rekentoets gemaakt hebben. Met ingang van cursusjaar 2016-2017 telt de rekentoets op het vwo mee in de kernvakkenregel voor de examenuitslag. Deze regeling houdt in dat er bij de eindcijfers van de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets maximaal één 5 mag zijn. De andere vakken uit de kernvakkenregeling moeten 6 of hoger zijn. Mavo- en havoleerlingen moeten alleen de rekentoets gemaakt hebben, voor hen telt het cijfer (nog) niet mee in de slaag/zakregeling. Het cijfer wordt wel bij alle leerlingen vermeld op de cijferlijst bij het diploma.

Leerlingen krijgen vier kansen om de rekentoets te maken. Twee kansen in het pre-examenjaar (januari en mei/juni) en twee kansen in het examenjaar (januari en maart). Leerlingen die voor de rekentoets slagen, zijn klaar. Echter, zolang zij nog niet vier keer hebben deelgenomen aan de rekentoets, mogen zij wel hun resultaat verbeteren (waarbij het hoogste cijfer blijft staan). Zij moeten zich inschrijven via de ELO van Magister om deel te nemen aan de herkansing.

Leerlingen die de toets niet halen, moeten een volgende periode opnieuw de rekentoets maken. Zij worden automatisch ingeschreven voor de herkansing.

 

De afnameperiodes in schooljaar 2017 – 2018 zijn:

1e afnameperiode
9 januari - 22 januari 2018. Uitslag: nog onbekend

2e afnameperiode
6 maart - 19 maart 2018. Uitslag: nog onbekend

extra afnamedag 6 vwo
29 mei 2018. Uitslag: nog onbekend

3e afnameperiode
30 mei - 11 juni 2018. Uitslag: nog onbekend

 

Inschrijven voor de herkansing rekentoets afnameperiode 1 (januari 2018)

Leerlingen uit de examenklassen met een (on)voldoende kunnen zich inschrijven via de ELO van Magister voor de herkansing van januari 2018. Dat kan zolang je nog niet 4 pogingen verbruikt hebt en je kunt alleen je cijfer verbeteren, want het hoogste cijfer telt.

Inschrijven kan vanaf nu t/m zondag 3 december 2017. Ben je niet op tijd ingeschreven, dan kun je niet deelnemen aan deze herkansing!

Leerlingen uit de pre-examenklassen worden voor deze periode automatisch ingeschreven en hoeven dit dus niet via de ELO te doen.

Afname-informatie

Ga je in 2018 de rekentoets maken, klik dan hier voor de afname-informatie en neem dit goed door. De rekentoets is een computerexamen en daar gelden andere regels dan bij gewone toetsen.

 

Vragen of meer informatie?

Stuur een mail naar de heer W.A. van der Knaap, examensecretaris en coördinator rekentoets.

 

 

Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
T (0318) 500 621
F (0318) 553 206
E info@clv.nl Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)