Rekentoets op het CLV

Rekentoets/Rekenexamen

Alle leerlingen die het CLV met een diploma verlaten, moeten de rekentoets gemaakt hebben. Het cijfer wordt bij al deze leerlingen vermeld bij het diploma. Leerlingen krijgen vier kansen om de rekentoets te maken. Op het CLV zijn dit twee kansen in het pre-examenjaar (januari en mei/juni) en twee kansen in het examenjaar (januari en maart).

De leerlingen uit de pre-examenklassen mavo krijgen vanaf september rekenlessen aangeboden. Leerlingen die de rekentoets (voldoende) gemaakt hebben, zijn klaar. De overige pre-examenklasleerlingen mavo krijgen rekenlessen tot de afnameperiode van eind mei/begin juni. Alle leerlingen die de rekentoets gaan maken, kunnen oefenen met het programma SmartRekenen. Dit is een zelfsturende methode die via Magister-Leermiddelen te vinden is. Op het CLV blijft het streven dat iedereen een voldoende voor de rekentoets op de cijferlijst bij het diploma heeft staan.

Voor iedereen geldt dat, zolang nog niet vier keer is deelgenomen aan de rekentoets, het resultaat verbeterd mag worden (waarbij het hoogste cijfer blijft staan). Inschrijven via de ELO van Magister is verplicht om deel te nemen aan de herkansing.

 

De afnameperiodes in schooljaar 2018 – 2019 zijn:

1e afnameperiode
7 januari - 18 januari 2019. Uitslag: ongeveer 4 weken na 18 januari te zien in Magister

2e afnameperiode
4 maart - 15 maart 2019. Uitslag: ongeveer 4 weken na 15 maart te zien in Magister

3e afnameperiode
27 mei - 7 juni 2019. Uitslag: ongeveer 4 weken na 7 juni te zien in Magister

 

Inschrijven voor de herkansing rekentoets afnameperiode 3 (eind mei/begin juni 2019)

Je kunt je vanaf nu weer inschrijven via de ELO van Magister (via de optie activiteiten) voor deze herkansing. Dat kan zolang je nog niet 4 pogingen verbruikt hebt en je kunt alleen je cijfer verbeteren, want het hoogste cijfer telt.

​Inschrijven kan t/m zondag 19 mei 2019. Ben je niet op tijd ingeschreven, dan kun je niet deelnemen aan deze herkansing!

 

Afname-informatie

Ga je in 2019 de rekentoets maken, klik dan hier voor de afname-informatie en neem dit goed door. De rekentoets is een computerexamen en daar gelden andere regels dan bij gewone toetsen.

 

Rekentoets wordt waarschijnlijk rekenexamen

Voor leerlingen die over 2 jaar examen gaan doen geldt het volgende:

De onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hebben op 9 november 2018 de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over hun plannen voor nieuw rekenbeleid in het voortgezet onderwijs en het mbo. Dit voorstel is weggestemd en er wordt nu waarschijnlijk ingezet op de lijn die het NVvW (Nederlands Vereniging van Wiskundeleraren) heeft voorgesteld. Hierover later meer. Let op: Het zijn plannen en er volgt hierover in de Tweede Kamer nog een debat. Dit kan mogelijk leiden tot aanpassingen.

De ministers onderstrepen dat naast een kwalitatief goed rekenexamen goed rekenonderwijs minstens zo belangrijk is om de rekenvaardigheden van leerlingen te ontwikkelen dan wel op niveau te houden. Het is van belang dat er in het vo niet alleen in de bovenbouw, maar juist ook in de onderbouw voldoende aandacht is voor de ontwikkeling en het op peil houden van de rekenvaardigheden van leerlingen.

We zijn bezig om te kijken hoe de inrichting voor rekenen op het CLV gaat worden. Zodra daar meer bekend over is, zal dat (o.a. op deze pagina) bekend gemaakt worden.

 

Wanneer gaat het schoolexamen rekenen in?

2018-2019: Nog geen verandering van de huidige situatie: de centrale rekentoets wordt nog gebruikt. Rekenen telt dit jaar nog niet mee voor het diploma.

2019-2020: Voor leerlingen die in dit jaar hun diploma halen telt rekenen nog niet mee.

2020-2021: 

 

Vragen of meer informatie?

Stuur een mail naar de heer W.A. van der Knaap, examensecretaris en coördinator rekentoets/rekenexamen

 

 

 
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)