Rekentoets op het CLV

Rekentoets

Om het CLV met een diploma te kunnen verlaten, moeten leerlingen de rekentoets gemaakt hebben. Het cijfer wordt bij alle leerlingen vermeld op de cijferlijst bij het diploma.

 

UPDATE 15 december 2017 (bron: Rijksoverheid.nl): "In het huidige schooljaar (2017-2018) telt het cijfer voor de rekentoets niet meer mee voor het behalen van het vwo-diploma. De ministerraad heeft op voorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media hiermee ingestemd.

De rekentoets wordt dit jaar wel afgenomen maar telt niet meer mee voor het behalen van het diploma. De wijziging heeft alleen gevolgen voor het vwo. Voor leerlingen in het mavo en havo telde de toets al niet mee. Ook daar moet de toets wel door elke leerling gemaakt zijn.

Omdat het belangrijk blijft dat alle leerlingen met een goede rekenbasis van school gaan, werken betrokkenen aan een plan hoe rekenen kan meetellen voor het behalen van een diploma in het vmbo, havo, vwo en mbo. Dit is vooruitlopend op de uitkomsten van curriculum.nu. Het is daarom belangrijk dat de opgebouwde expertise en energie voor rekenonderwijs binnen de scholen behouden blijft en wordt versterkt."

 

Leerlingen krijgen vier kansen om de rekentoets te maken. Twee kansen in het pre-examenjaar (januari en mei/juni) en twee kansen in het examenjaar (januari en maart). De leerlingen uit de pre-examenklassen mavo en havo krijgen rekenlessen aangeboden. Leerlingen die de rekentoets (voldoende) gemaakt hebben, zijn klaar. De overige pre-examenklasleerlingen blijven rekenlessen krijgen tot de afnameperiode van eind mei/begin juni. Op het CLV blijft het streven dat iedereen een voldoende voor de rekentoets op de cijferlijst bij het diploma heeft staan.

Voor iedereen geldt dat, zolang nog niet vier keer is deelgenomen aan de rekentoets, het resultaat verbeterd mag worden (waarbij het hoogste cijfer blijft staan). Inschrijven via de ELO van Magister is verplicht om deel te nemen aan de herkansing.

 

De afnameperiodes in schooljaar 2017 – 2018 zijn:

1e afnameperiode
9 januari - 22 januari 2018. Uitslag: 15 februari 2018

2e afnameperiode
6 maart - 19 maart 2018. Uitslag: 16 april 2018

3e afnameperiode
30 mei - 11 juni 2018. Uitslag: 29 juni 2018

 

Inschrijven voor de herkansing rekentoets afnameperiode 3 (eind mei/begin juni 2018)

Alleen pre-examenleerlingen kunnen zich inschrijven via de ELO van Magister voor deze herkansing. Dat kan zolang je nog niet 4 pogingen verbruikt hebt en je kunt alleen je cijfer verbeteren, want het hoogste cijfer telt.

Inschrijven kan t/m zondag 20 mei 2018. Ben je niet op tijd ingeschreven, dan kun je niet deelnemen aan deze herkansing!

 

Afname-informatie

Ga je in 2018 de rekentoets maken, klik dan hier voor de afname-informatie en neem dit goed door. De rekentoets is een computerexamen en daar gelden andere regels dan bij gewone toetsen.

 

Vragen of meer informatie?

Stuur een mail naar de heer W.A. van der Knaap, examensecretaris en coördinator rekentoets.

 

 

 
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)