Rekentoets op het CLV

Rekentoets

Om het CLV met een diploma te kunnen verlaten, moeten leerlingen de rekentoets gemaakt hebben. Met ingang van cursusjaar 2016-2017 telt de rekentoets op het vwo mee in de kernvakkenregel voor de examenuitslag. Deze regeling houdt in dat er bij de eindcijfers van de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets maximaal één 5 mag zijn. De andere vakken uit de kernvakkenregeling moeten 6 of hoger zijn. Mavo- en havoleerlingen moeten alleen de rekentoets gemaakt hebben, voor hen telt het cijfer (nog) niet mee in de slaag/zakregeling. Het cijfer wordt wel bij alle leerlingen vermeld op de cijferlijst bij het diploma.

Leerlingen krijgen vier kansen om de rekentoets te maken. Twee kansen in het pré-examenjaar (januari en mei/juni) en twee kansen in het examenjaar (januari en maart). Leerlingen die voor de rekentoets slagen, zijn klaar. Echter, zolang zij nog niet vier keer hebben deelgenomen aan de rekentoets, mogen zij wel hun resultaat verbeteren (waarbij het hoogste cijfer blijft staan). Zij moeten zich inschrijven via de ELO van Magister om deel te nemen aan de herkansing.

Leerlingen die de toets niet halen, moeten een volgende periode opnieuw de rekentoets maken. Zij worden automatisch ingeschreven voor de herkansing.

 

De afnameperiodes in schooljaar 2016 – 2017 zijn:

1e afnameperiode
10 januari - 23 januari 2017. Uitslag: 21 februari 2017

2e afnameperiode
7 maart - 20 maart 2017. Uitslag: 19 april 2017

extra afnamedag 6 vwo
24 mei 2017. Uitslag: 1 juni 2017

3e afnameperiode
29 mei - 9 juni 2017. Uitslag: 3 juli 2017

 

Inschrijven voor de herkansing rekentoetsperiode 3: eind mei/begin juni 2017

Leerlingen uit de pré-examenklassen met een voldoende kunnen zich inschrijven via de ELO van Magister voor de herkansing van eind mei/begin juni 2017. Dat kan vanaf nu t/m zondag 14 mei 2017. Leerlingen met een onvoldoende worden automatisch ingeschreven voor deze periode. Ben je niet op tijd ingeschreven, dan kun je niet deelnemen aan deze herkansing!

Examenleerlingen die al geslaagd zijn voor de rekentoets, hebben ook nog de mogelijkheid om hun cijfer nog verbeteren. Houd er wel rekening mee dat de uitslag van deze rekentoets waarschijnlijk te laat is voor verwerking op je cijferlijst. Daar zul je dus op een later moment een vervangend exemplaar van krijgen.Tevens is rekentoetsperiode 3 pas na de reguliere examens. Om gebruik te kunnen maken van deze laatste mogelijkheid, moet je je inschrijven via de ELO van Magister. Dat kan tot uiterlijk 14 mei 2017. Ben je niet op tijd ingeschreven, dan kun je niet deelnemen aan deze herkansing!

Afname-informatie

Ga je in 2017 de rekentoets maken, klik dan hier voor de afname-informatie en neem dit goed door. De rekentoets is een computerexamen en daar gelden andere regels dan bij gewone toetsen.

 

Vragen of meer informatie?

Stuur een mail naar de heer W.A. van der Knaap, examensecretaris en coördinator rekentoets.

 

 

Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
T (0318) 500 621
F (0318) 553 206
E info@clv.nl Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)