Rekentoets op het CLV

Rekentoets/Rekenexamen

Om het CLV met een diploma te kunnen verlaten, moeten leerlingen die dit jaar of volgend jaar examen doen de rekentoets gemaakt hebben. Het cijfer wordt bij al deze leerlingen vermeld op de cijferlijst bij het diploma. Leerlingen krijgen vier kansen om de rekentoets te maken. Op het CLV zijn dit twee kansen in het pre-examenjaar (januari en mei/juni) en twee kansen in het examenjaar (januari en maart).

De leerlingen uit de pre-examenklassen mavo krijgen vanaf september rekenlessen aangeboden. Leerlingen die de rekentoets (voldoende) gemaakt hebben, zijn klaar. De overige pre-examenklasleerlingen mavo en havo krijgen rekenlessen tot de afnameperiode van eind mei/begin juni. Op het CLV blijft het streven dat iedereen een voldoende voor de rekentoets op de cijferlijst bij het diploma heeft staan.

Voor iedereen geldt dat, zolang nog niet vier keer is deelgenomen aan de rekentoets, het resultaat verbeterd mag worden (waarbij het hoogste cijfer blijft staan). Inschrijven via de ELO van Magister is verplicht om deel te nemen aan de herkansing.

 

De afnameperiodes in schooljaar 2018 – 2019 zijn:

1e afnameperiode
7 januari - 18 januari 2019. Uitslag: ongeveer 4 weken na 18 januari te zien in Magister

2e afnameperiode
4 maart - 15 maart 2019. Uitslag: ongeveer 4 weken na 15 maart te zien in Magister

3e afnameperiode
27 mei - 7 juni 2019. Uitslag: ongeveer 4 weken na 7 juni te zien in Magister

 

Inschrijven voor de herkansing rekentoets afnameperiode 2 (maart 2019, alleen voor examenleerlingen*)

Alleen examenleerlingen kunnen zich inschrijven via de ELO van Magister (via de optie activiteiten) voor deze herkansing. Dat kan zolang je nog niet 4 pogingen verbruikt hebt en je kunt alleen je cijfer verbeteren, want het hoogste cijfer telt.

  • Zit jij nu in 4 mavo en ga je volgend jaar naar 4 havo? Dan kun jij de rekentoets alvast op 3F niveau maken. Je kunt dan vrijstelling krijgen voor de rekentoets op de havo. Zie voor meer informatie de optie "Leerlingen die willen overstappen van 4 mavo naar havo" in het vragenblokje onder "Hoe zit het nu met..." onderaan deze pagina.
  • Zit jij nu in 6 vwo en heb je een hoog cijfer voor de 3F rekentoets gehaald, dan kun je in maart de rekentoets op 3S niveau maken. Het cijfer wat je hier voor haalt, wordt vermeld op een aparte bijlage bij je diploma.

Inschrijven kan t/m zondag 10 februari 2019. Ben je niet op tijd ingeschreven, dan kun je niet deelnemen aan deze herkansing!

* pre-examenleerlingen kunnen herkansen eind mei/begin juni 2019

 

Afname-informatie

Ga je in 2019 de rekentoets maken, klik dan hier voor de afname-informatie en neem dit goed door. De rekentoets is een computerexamen en daar gelden andere regels dan bij gewone toetsen.

 

Rekentoets wordt rekenexamen

Voor leerlingen die over 2 jaar examen gaan doen geldt het volgende:

De onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hebben op 9 november 2018 de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over hun plannen voor nieuw rekenbeleid in het voortgezet onderwijs en het mbo. Let op: Het zijn plannen en er volgt hierover in de Tweede Kamer nog een debat. Dit kan mogelijk leiden tot aanpassingen.

Rekenen zal met ingang van 2020-2021 volwaardig meetellen voor het behalen van het diploma, met dezelfde regeling als bijvoorbeeld het vak maatschappijleer. Rekenen zal worden afgesloten met één of meer schoolexamens in plaats van de huidige rekentoets vo. Scholen nemen rekenen op in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en zal zodoende net als nu in de bovenbouw afgenomen moeten worden.

Zoals ook voor alle andere examenvakken en -onderdelen geldt mag het eindcijfer voor rekenen niet lager zijn dan een vier. 

De ministers onderstrepen dat naast een kwalitatief goed rekenexamen goed rekenonderwijs minstens zo belangrijk is om de rekenvaardigheden van leerlingen te ontwikkelen dan wel op niveau te houden. Het is van belang dat er in het vo niet alleen in de bovenbouw, maar juist ook in de onderbouw voldoende aandacht is voor de ontwikkeling en het op peil houden van de rekenvaardigheden van leerlingen.

We zijn bezig om te kijken hoe de inrichting voor rekenen op het CLV gaat worden. Zodra daar meer bekend over is, zal dat (o.a. op deze pagina) bekend gemaakt worden.

 

Wanneer gaat het schoolexamen rekenen in?

2018-2019: Nog geen verandering van de huidige situatie: de centrale rekentoets wordt nog gebruikt. Rekenen telt dit jaar nog niet mee voor het diploma.

2019-2020: Alle leerlingen krijgen een schoolexamen rekenen. Voor leerlingen die in dit jaar hun diploma halen telt rekenen nog niet mee. Voor alle andere leerlingen wel.

2020-2021: Rekenen wordt afgesloten met een schoolexamen en telt voor iedereen mee voor het behalen van het diploma.

 

Vragen of meer informatie?

Stuur een mail naar de heer W.A. van der Knaap, examensecretaris en coördinator rekentoets/rekenexamen

 

 

 
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)