vertrouwenspersonen CLV:
mevr. F.G. Jepma mevr. E.M.A. de Rooij

 

 

mevr. A. Molenaar  

 

 

 

Vertrouwenspersoon

Bij klachten over machtsmisbruik op school (agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie en seksueel misbruik, extremisme en radicalisering) of over advies bij het melden hiervan kunnen ouders en/of leerlingen zowel naar een interne als een externe vertrouwenspersoon gaan. Rechtstreeks te benaderen, zonder dienstverlening van het klachtensecretariaat van het CLV:

 • interne vertrouwenspersonen
  mevrouw E.M.A. de Rooij,
  mevrouw F.G. Jepma en
  mevrouw A. Molenaar
  vertrouwenspersoon@clv.nl
   
 • externe vertrouwenspersoon
  voor leerlingen: via de 'calamiteitenpool' van GGD Midden-Nederland, (030) 608 6086
   
 • vertrouwensinspecteur (Onderwijsinspectie)
  voor ernstige klachten over bovenstaande onderwerpen. De vertrouwensinspecteur zal adviseren en informeren. En kan zo nodig ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. Tijdens kantooruren:
  0900 - 111 3 111 (lokaal tarief).
 
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
T (0318) 500 621
F (0318) 553 206
E info@clv.nl Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)