Karin Wouters overhandigt de voorzittershamer
aan de kersverse voorzitter Stijn van der Veen

 

Wat we doen

In de leerlingenraad zitten afgevaardigden van ieder niveau. Die afgevaardigden komen meestal uit een resonansgroep. De resonansgroepen vergaderen een paar keer per jaar over hun eigen afdeling. De problemen die de hele school aan gaan worden besproken in de leerlingenraad.

De leerlingenraad heeft ook enkele afgevaardigden in de medezeggenschapsraad (MR). Hiermee probeert de leerlingenraad haar invloed te vergroten en een nog belangrijkere plaats in te nemen in het vertegenwoordigen van jullie, de leerlingen!

De leerlingenraad gaat, bijgestaan door allerlei van jullie afkomstige ideeën, ervoor zorgen dat het CLV een nog leukere en betere school wordt! We hopen daarom ook dat jullie ons regelmatig op de hoogte stellen van dingen die je wel of niet bevallen op deze school. Want pas als we iets weten, kunnen we er iets aan gaan doen.

We doen ons best om de leerlingen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen door veel van ons te laten horen. Heb jij een idee, verbetering, probleem of vraag? Mail het dan naar: leerlingenraad@clv.nl 

 

Contact met de leerlingenraad

via leerlingenraad@clv.nl

 

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)