Huiswerkbegeleiding op het CLV

Huiswerkbegeleiding op het CLV

Huiswerkbegeleiding ABC

Huiswerk kan thuis een bron van irritatie zijn: de leerling begint er niet of te laat aan, kan er geen structuur in aanbrengen of ziet door de bomen het bos niet meer. Het resultaat is een gedemotiveerde leerling. Huiswerk maken onder begeleiding kan dan een goed hulpmiddel zijn.

Door passende begeleiding, als aanvulling op school, kunnen leerlingen werken aan het verbeteren van hun schoolprestaties. Daarom zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met Studiecentrum ABC . Vijf middagen per week kunnen leerlingen op school onder begeleiding werken aan hun huiswerk. Dat doen zij na schooltijd. De begeleiding wordt in groepen van 15-20 leerlingen gegeven. In een rustige en gestructureerde omgeving helpen de begeleiders leerlingen met het plannen, maken en leren van hun huiswerk. Waar nodig bieden zij hulp bij het aanleren van de juiste studievaardigheden en helpen door inhoudelijke uitleg een leerling die is vastgelopen weer op gang. Voordat een leerling naar huis gaat, wordt gecontroleerd of alles af is. Alle informatie wordt verwerkt in Studytrack, een online leerlingvolgsysteem. Op die manier worden ook ouders en eventueel mentoren op de hoogte gehouden van de vorderingen van een leerling.  De kosten voor ouders zijn afhankelijk van het aantal dagen dat hun kind huiswerkbegeleiding heeft.

Studiecentrum ABC is erkend door de LVSI, de Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten.

Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
T (0318) 500 621
F (0318) 553 206
E info@clv.nl Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)