CLV decanaat havo en vwo in het Studiehuis

 

Decanaat vwo

vwo 3

Keuzebegeleiding in klas 3
In de derde klas kiest elke leerling een profiel voor het eindexamen, onder begeleiding van de mentor en de decaan. Via het online programma 'Qompas-Profielkeuze' werken we tijdens de mentoruren stapsgewijs toe naar een definitieve profielkeuze voor de bovenbouw.

 

Vervolgonderwijs

http://www.hbobachelors.nl/
Informatie van alle hogescholen

http://www.universitairebachelors.nl/
Informatie van alle universiteiten

http://www.tkmst.nl/
Uitgebreide database met alle opleidingen

http://www.kiesjestudie.nl/
Studiekeuze-website + kwaliteitsoordeel

http://www.studiekeuze123.nl/
Studie-informatie Hoger Onderwijs

http://www.icares.com/
Actuele opleidingen vindservice

http://www.duo.nl/
Dienst Uitvoering Onderwijs (studiefinanciering/loting/etc)

http://www.studielink.nl/
Aanmelding Hoger Onderwijs

www.inholland.nl/studiekeuze/
Studie-interessetest

Contact met de decaan:

 

mevrouw J. van Meenen

in het Studiehuis tegenover de mediatheek

e-mail

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)