De toelatingscommissie:
 
mevrouw S.Breemer

 

Procedure

Voor het plaatsen van een nieuwe leerling gaan we uit van het persoonlijk advies van de basisschool. Het beleid van toelating en plaatsing op het CLV is gelijk aan dat van de andere scholen in Veenendaal.

Ouders in de regio Veenendaal melden hun kind aan via de basisschool. Deze scholen sturen ons de formulieren die we nodig hebben om een kind toe te kunnen laten en te plaatsen. Daarbij horen ook gegevens uit het leerlingvolgsysteem (LVS), die we gebruiken om te zien of een leerling eventueel extra ondersteuning nodig heeft. 

De planning

Uiterlijk 2 maart leveren de basisscholen bij ons aan:

  • de inschrijfformulieren
  • een totaallijst met alle aangemelde leerlingen inclusief adviezen
  • de onderwijskundige rapporten
  • de gegevens uit het leerlingvolgsysteem

In maart en april bezoekt een vertegenwoordiger van onze school de basisscholen waarvan leerlingen bij ons zijn aangemeld. Zo kunnen we informatie uitwisselen die van belang is voor een succesvolle start van de kinderen.

De basisscholen sturen ons de resultaten van de Cito-toets van de leerlingen die bij onze school zijn aangemeld.

Uiterlijk op 1 mei  informeren we de ouders en de basisscholen over de resultaten van de toelatingsprocedure. Op grond van de dan bekende aantallen leerlingen stellen we het aantal brugklassen voor het volgende jaar vast. Leerlingen die na 1 mei worden aangemeld, of van wie het advies gewijzigd wordt, laten we toe / plaatsen we zo lang er ruimte is in het aantal vastgestelde klassen.

 

Buiten de regio Veenendaal e.o. naar de brugklas
Ouders van leerlingen buiten deze regio kunnen contact opnemen met:

De heer van Houwelingen is afdelingsleider van de brugklassen en lid van de toelatingscommissie en is te bereiken via het centrale telefoonnummer (0318) 500 621.

 


 
Buiten de regio Veenendaal e.o. naar een hogere klas 
Leerlingen die door verhuizing tijdens hun schoolloopbaan willen overstappen naar het CLV nemen contact op met de afdelingsleider van het leerjaar waarvoor zij toelating vragen. Dat kan via het centrale telefoonnummer (0318) 500 621.

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)