Christelijk Lyceum Veenendaal  
print

Nieuws

Vervroegd examen voor 25 leerlingen

In het bijzonder feliciteren wij de 25 leerlingen die vervroegd examen hebben gedaan. Dit jaar hebben twaalf leerlingen uit 3 mavo, negen leerlingen uit 4 havo, vier leerlingen van 5 vwo en één leerling uit 4 vwo een examenvak een jaar eerder met een voldoende afgesloten. De meeste mavo- en vwo-leerlingen deden examen in het vak Engels. De negen havo-leerlingen rondden vervroegd de vakken Aardrijkskunde, Wiskunde A, Economie, Bewegen Sport en Maatschappij en Nederlands af. De leerling uit 4 vwo rondde twee jaar eerder(!) het vak Duits af.

We zijn erg trots op de manier waarop zij dit jaar bezig zijn geweest met het vak waarin ze examen hebben gedaan. Veel zelfstandig werken, maar ook veel opdrachten samen maken. Het is niet niets in een grote examenzaal te zitten met allemaal zenuwachtige (oudere) examenleerlingen. Ze hebben het echt heel goed gedaan!

Aankomend cursusjaar  gaan we dit project voortzetten met weer zorgvuldig geselecteerde leerlingen uit 2 mavo, 3 havo en 4 vwo.

Copyright (c) 2020 CLV website
 
contactgegevens Christelijk Lyceum Veenendaal
bezoekadres: Kerkewijk 149 VEENENDAAL
postadres: Postbus 41, 3900 AA Veenendaal
telefoonnr: 0318-500621
fax: 0318-553206
e-mail: info@clv.nl