Christelijk Lyceum Veenendaal  
print

Nieuws

Kerstviering mavo

“Music is in the air” dat was het thema van de kerstviering voor de Mavo.
Muziek is overal….op de radio, Spotify, Youtube,….in films en in games.
Muziek is van alle tijden; het kerstverhaal vertelt ons van engelen die zongen in de velden van Efratha.In een mooie video vertelden leerlingen en leraren over hun passie voor muziek.
Daarna konden de leerlingen kijken naar een theaterstuk.

CLV.kerstvieringmavo2016


Op het podium werden er twee verhalen verteld; het Grote verhaal van God en mensen zoals dat in de Bijbel tot ons komt. En het kleine verhaal van een dj en zijn zoon. Twee verhalen die elkaar raken…..want ook vandaag ziet God naar mensen om. Zo klonk de boodschap van kerst eigentijds met dans, drama, video en popmuziek.

Een verhaal dat ook na 2000 jaar mensen, raakt, beweegt en hoop geeft.

Copyright (c) 2020 CLV website
 
contactgegevens Christelijk Lyceum Veenendaal
bezoekadres: Kerkewijk 149 VEENENDAAL
postadres: Postbus 41, 3900 AA Veenendaal
telefoonnr: 0318-500621
fax: 0318-553206
e-mail: info@clv.nl