Christelijk Lyceum Veenendaal  
print

Nieuws

Open repetitie CLV orkest

Komende donderdag om 13.50 uur in de kleine kuip beginnen we met de eerste repetitie van dit seizoen. We hebben al weer nieuwe aanmeldingen, maar er kunnen altijd leerlingen bij. Daarom is de eerste repetitie een ‘open repetitie’. Iedereen die een instrument bespeelt is van harte welkom om een keertje mee te spelen om te kijken of je het leuk vindt. We gaan nu eerst oefenen voor het decemberconcert en na de kerstvakantie oefenen we voor de musical ‘Shrek’. Als je een instrument bespeelt, dat niet in je kluisje past, kun je dat voor het eerste of 2de uur neerleggen in de kast onder de trap van het praktijkhuis. De brugklassers kunnen het afgeven bij de heer Van de Geer. Verdere informatie kun je krijgen bij de dirigent Arjen Threels a.threels@clv.nl.

 

Copyright (c) 2020 CLV website
 
contactgegevens Christelijk Lyceum Veenendaal
bezoekadres: Kerkewijk 149 VEENENDAAL
postadres: Postbus 41, 3900 AA Veenendaal
telefoonnr: 0318-500621
fax: 0318-553206
e-mail: info@clv.nl