Jaaragenda

Informatieavond Atheneum 1
Start datum/tijd:
maandag 16 september 2019
Terugkerend evenement:
Eenmalige gebeurtenis
Beschrijving:

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen uit klas A1a, A1b en A1c.

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Als u deze uitnodiging ontvangt, is uw kind net gestart op school. De eerste verhalen van uw kind hoort u aan en met grote belangstelling volgt u het verdere verloop. Als je de kinderen op school ziet, zijn de meesten vrolijk, maar er zijn er ook die hun onzekerheid niet kunnen verbergen. Anderen laten op school niet veel blijken, maar reageren de spanning thuis af. Over een poosje zullen er ook kinderen zijn die ontdekken dat huiswerk maken niet vanzelf gaat.

De stap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs blijft groot, wat we er ook aan doen. De kinderen hebben uw en onze aandacht en begrip hard nodig in deze fase van hun schoolloopbaan. Dit zijn dan ook zaken waarover wij graag met u willen praten.

Ik nodig u daarom uit tot het bijwonen van de kennismakingsavond op:

Maandag 16 september a.s. om 19.30 uur in de BRUGKUIP (brug-gebouw).

Het programma ziet er als volgt uit:

19.15 uur            Ontvangst met koffie/thee

19.30 uur            Opening en inleiding door de afdelingsleider Judith Busscher

Aansluitend gaan de ouders met de mentor van hun kind naar een lokaal, waar in kleine kring wordt gesproken over de brugklas en hoe we de leerlingen opvangen.

Op ouderavonden is het vaak druk en ons parkeerterrein is lang niet toereikend, zeker nu er verbouwd wordt. Wij raden u aan om op de fiets te komen als de afstand dat toelaat.

Graag tot 16 september a.s.!

Met vriendelijke groet, ook namens de mentoren,

 

Judith Busscher,

Afdelingsleider  klas 1, 2 en 3 vwo (atheneum en gymnasium)

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)