Christelijk Lyceum Veenendaal  
print

De identiteit van het CLV

In onze scholengemeenschap nemen wij de Bijbel als uitgangspunt. De Bijbel is onze inspiratiebron, waarin de stem van God klinkt, als de goede boodschap van Jezus Christus.

 

Dit uitgangspunt geeft ons de inspiratie om een christelijke school te zijn voor een pluriforme doelgroep. Wij kiezen bewust voor deze weg, omdat onze samenleving ook rijk geschakeerd is. Verschillen spreken ons aan. Daarmee leren we ons goed voor te bereiden op de toekomst. 'Burgerschap en integratie' is niet voor niets een belangrijk maatschappelijk thema.

 

Het CLV is een open, christelijke scholengemeenschap waar ruimte is voor alle leerlingen, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. Wij vragen respect voor onze uitgangspunten en de consequenties daarvan in de vakken, de bezinningsmomenten en de omgang met elkaar. Elke dag is er een dagopening, alle klassen krijgen het vak godsdienst en er zijn meerdere bezinningsmomenten in het jaar, waaraan iedereen meedoet.

 
Copyright (c) 2019 CLV website
 
contactgegevens Christelijk Lyceum Veenendaal
bezoekadres: Kerkewijk 149 VEENENDAAL
postadres: Postbus 41, 3900 AA Veenendaal
telefoonnr: 0318-500621
fax: 0318-553206
e-mail: info@clv.nl