Jaaragenda

28-1-2019 31-10-2019 Roosterwende
11-2-2019 15-12-2019 Mentorspreekweek brugklassen
12-2-2019 15-12-2019 Excursie MAW Straatsburg en Frankfurt v6
18-2-2019 23-2-2019 GLF studiereis h5/v6
21-2-2019 Beroepen3Daagse m2
21-2-2019 Excursie Du Dusseldorf a3
21-2-2019 Excursie m4 Meteogroep Wageningen (ochtend)
21-2-2019 Workshopdag Beeldende Vorming klas h3/a3
21-2-2019 Overlegmoment afdelingen na 7e uur
22-2-2019 Excursie m4 Meteogroep Wageningen (ochtend)
25-2-2019 1-3-2019 voorjaarsvakantie
4-3-2019 17-3-2019 Rekentoetsen (2)
4-3-2019 8-3-2019 Klassieke Talen Romereis g5
4-3-2019 Huiswerkvrij
5-3-2019 PMR
5-3-2019 Didactisch coachen 2e video intervisie
6-3-2019 Herkansingen en inhalers toetsweek 2
6-3-2019 Didactisch coachen 2e video intervisie
6-3-2019 Inspiratieavond Topsport CLV
7-3-2019 MR
7-3-2019 Excursie Ak Wageningen m4
7-3-2019 Sectiemiddag 4
7-3-2019 Sluiting Magister voor cijferinvoer
7-3-2019 Cijfers inleveren alle klassen behalve examen klassen
8-3-2019 9-3-2019 Lan32
8-3-2019 Excursie geschiedenis Den Haag havo 3
8-3-2019 Inleveren profielkeuzes hag3
11-3-2019 14-3-2019 Verkort lesrooster
11-3-2019 Leerlingbespreking mh1/h2/v45
12-3-2019 ZAT
13-3-2019 Biddag
13-3-2019 Leerlingbespreking ha1/m3/h3/v6
13-3-2019 Musical
14-3-2019 Leerlingbespreking m4/h5
14-3-2019 Overlegmoment afdelingen na 7e uur
14-3-2019 BPS overleg
14-3-2019 Musical
15-3-2019 Musical
15-3-2019 Pedagogische tact
18-3-2019 Informatieavond uitweek havo 4
18-3-2019 Coachingsoverleg maatwerk na 6e uur
18-3-2019 Cijfers inleveren examenklassen
18-3-2019 Excursie geschiedenis Den Haag a3
18-3-2019 22-3-2019 Taaldorp in kleine kuip
19-3-2019 Herkansingen en inhalers toetweek 2 voor g5
19-3-2019 Informatieavond uitweek v4/g4
19-3-2019 Mentorspreekavond m234
20-3-2019 Mentorspreekavond h45/v456
20-3-2019 Teamtraining schoolleiding (pl)
21-3-2019 Leerlingbespreking ag2 (op aanvraag mentor)
1234
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)