Jaaragenda

24-10-2017 Leerlingbespreking Vv (m2)
24-10-2017 Werkmorgen pws h5 (1e t/m 4e uur)
24-10-2017 25-10-2017 HALT-voorlichting brugklassen
25-10-2017 Leerlingbespreking Vv/Vk (m3/ag2)
26-10-2017 Leerlingbespreking Hw (ha1)
26-10-2017 Excursie lo2 klas 3 na 3e uur
30-10-2017 Voorlichting ouders groep 8 op CLV
30-10-2017 2-11-2017 Toetsweek 1 ex.klassen, h3, h4, v4, v5
1-11-2017 3-11-2017 fietsproject klas 1
1-11-2017 Dankdag
2-11-2017 Cursus pedagogische tact (1)
2-11-2017 Leerlingbespreking ag1 (na 5e uur)
2-11-2017 Zorgdocentenoverleg
3-11-2017 CLV-schoolfeest (klas 1 t/m 3)
5-11-2017 10-11-2017 conferentie Erasmus Italy
6-11-2017 10-11-2017 ckv debat over kunst hag5
6-11-2017 Kleinkoor repetitie
7-11-2017 ZAT-vergadering
7-11-2017 Voorlichting ouders groep 8 Rembrandt College
7-11-2017 Excursie maw Den Haag h4
7-11-2017 decemberconcert repetitie (2)
8-11-2017 Mentorspreekavond alle eerste klassen + ag2
8-11-2017 9-11-2017 Excursie maw Brussel 8 t/m 10 nov
9-11-2017 pws werkochtend m4 (1e-3e uur)
9-11-2017 Sectiemiddag2
10-11-2017 Excursie filmhuis hv4
10-11-2017 LAN29
14-11-2017 Kleinkoor repetitie
14-11-2017 16-11-2017 landenproject mh1
20-11-2017 Leerlingbespreking Hw/Rb/Ze
20-11-2017 22-11-2017 verkort lesrooster
21-11-2017 Leerlingbespreking Vv/Za/Vk
22-11-2017 Leerlingbespreking Hw/Rb/Ze
23-11-2017 Leerlingbespreking Za (h5)
23-11-2017 Voorlichting ouders groep 8 CSV
23-11-2017 1e video-intervisie didactisch coachen
24-11-2017 Opgave herkansing- en inhalers examenklassen
24-11-2017 Excursie fa naar Lille m4/h5/v6
24-11-2017 CBBA-Theater 3
27-11-2017 Mentorspreekavond m234
27-11-2017 Presentaties k&c jaar 2 (6e t/m 8e uur)
28-11-2017 Mentorspreekavond hag3
28-11-2017 pws werkochtend m4 (1e t/m 3e uur)
28-11-2017 repetitie decemberconcert (4) + kleinkoor
29-11-2017 Mentorspreekavond v456
29-11-2017 Presentaties k&c jaar2 (6e t/m 8e uur)
29-11-2017 Werkmorgen pws h5 (1e t/m 4e uur)
30-11-2017 Cursus pedagogische tact (2)
30-11-2017 Mentorspreekavond h45
30-11-2017 AO3 (verkorte lesuren)
123456
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
T (0318) 500 621
F (0318) 553 206
E info@clv.nl Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)