Jaaragenda

19-10-2020 23-10-2020 Herfstvakantie
26-10-2020 Huiswerkvrij
27-10-2020 Werkochtend pws m4; voorbereiden presentaties
29-10-2020 Presentaties pws havo 5 natuurprofiel
29-10-2020 29-10-2020 AO extra
2-11-2020 Excursie bv hag3
3-11-2020 Periode 3 inhaal p1 en p2 lo examenklas
3-11-2020 Toetsmoment m3 BTE
4-11-2020 Dankdag
4-11-2020 11-11-2020 TW1 v456
5-11-2020 6-11-2020 Verkort lesrooster i.v.m. voorbereiden toetsweken
5-11-2020 Nationaal schoolontbijt brugklassen
9-11-2020 16-11-2020 TW1 h45/m4
9-11-2020 11-11-2020 Cross Your Borders 3 vwo
13-11-2020 Plusdag voor PO leerlingen
16-11-2020 20-11-2020 Presentaties pws m4
17-11-2020 PMR
18-11-2020 Werkochtend 3 pws havo m-profielen
18-11-2020 Vakkencaroussel ag3
19-11-2020 PWS avond vwo6
20-11-2020 21-11-2020 LAN35
23-11-2020 27-11-2020 Presentaties pws m4
23-11-2020 25-11-2020 Verkort lesrooster
23-11-2020 29-11-2020 Opgeven herkansingen TW1
23-11-2020 Inhaalmoment TW1
24-11-2020 Inhaalmoment TW1
25-11-2020 Vakkencaroussel h3
25-11-2020 Inhaalmoment TW1
26-11-2020 Projectlessen Atheneum 2
26-11-2020 Sollicitatiegesprekken Stick 2 Uganda
26-11-2020 MR
26-11-2020 Inhaalmoment TW1
27-11-2020 OLVA hv4
27-11-2020 Excursie a&d hag5/ag6
27-11-2020 Visitatie GLF
30-11-2020 4-12-2020 Mentorspreekweek Brugteam en havo/vwo onderbouw
7-12-2020 11-12-2020 Mentorspreekweek bovenbouw + mavoteam
9-12-2020 11-12-2020 Kerstmarkt klas 1 en 2 ESB
9-12-2020 Excursie v5 maatschappijleer
9-12-2020 Herkansingsdag TW1
10-12-2020 11-12-2020 Decemberconcert
10-12-2020 Excursie v5 maatschappijleer
10-12-2020 Ouderavond Stick 2 Uganda 2021
10-12-2020 Werkochtend 4 pws havo m-profielen
10-12-2020 Bijeenkomst mentoren h4
11-12-2020 Paarse Vrijdag
14-12-2020 Presentaties pws havo m-profielen
14-12-2020 Talentdag klas 1
17-12-2020 Excursie du h3
18-12-2020 Cijferrapportage alle klassen
12345
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)