Jaaragenda

13-12-2018 Herkansingen inhalers examenklassen en h4, v4 en v5
13-12-2018 Sectiemiddag 3
13-12-2018 Decemberconcert generale repetitie
13-12-2018 BPS overleg
13-12-2018 Decemberconcert
14-12-2018 RvT
14-12-2018 Paarse vrijdag
14-12-2018 Decemberconcert
17-12-2018 Hele dag; activiteiten alle talentlijnen klas 1
17-12-2018 Excursie Fa Lille m4/h5/ag6
17-12-2018 Extra sluiting Magister voor cijferinvoer
18-12-2018 Presentaties pws h5 maatschappijprofiel
19-12-2018 Na 5e uur: presentatie K&C klas 2
19-12-2018 Coachingsoverleg maatwerk na 6e uur
20-12-2018 Kerstdiner
21-12-2018 Kerstvieringen
21-12-2018 Cijferrapportage alle klassen
21-12-2018 CBBA Theater 3
24-12-2018 4-1-2019 kerstvakantie
7-1-2019 Huiswerkvrij
7-1-2019 Nieuwjaarsontbijt
7-1-2019 Aanleveren toetsen
7-1-2019 Open lessen basisscholen
8-1-2019 Docentenspreekavond v456
8-1-2019 Excursie Ma Gemeentehuis h4
8-1-2019 Open lessen basisscholen
9-1-2019 Decanaatsavond m3 + voorlichting werkweek
9-1-2019 Hele dag: activiteit klas 2 alle talentlijnen
10-1-2019 Docentenspreekavond h45
10-1-2019 Excursie Den Haag Tweede Kamer m4
10-1-2019 Overleg coaches hoogbegaafdheid
10-1-2019 Overlegmoment afdelingen na 7e uur
10-1-2019 Voorlichtingsavond mbo m3
10-1-2019 Open lessen basisscholen
11-1-2019 Excursie kubv h4, a4 en g4
11-1-2019 Open lessen basisscholen
12-1-2019 CBBA Theater 4
14-1-2019 Docentenspreekavond hag2
15-1-2019 ZAT
15-1-2019 Pedagogische tact
15-1-2019 Leerlingbespreking h4
15-1-2019 Docentenspreekavond mh1/hag1
15-1-2019 Excursie Ma Gemeentehuis h4
16-1-2019 Docentenspreekavond m234
17-1-2019 Docentenspreekavond hag3
17-1-2019 Overlegmoment afdelingen na 7e uur
17-1-2019 Voorlichtingsavonden mbo m3
17-1-2019 BPS overleg
17-1-2019 Startbijeenkomst didactisch coachen schoolleiding
18-1-2019 Onderwijscafé
123456
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)