print

Nieuws

16 juli: sluiting, uitreiking cijferkaarten en inleveren boeken

Dit jaar gaan de sluitingen voor leerlingen op een andere manier dan voorgaande jaren. Aangezien de beperking van 1,5 meter voor leerlingen is komen te vervallen kan de afsluiting in 1x met de hele klas, maar maken we nog geen gebruik van een plenaire sluiting.

Inleveren boeken Iddink
Alle leerlingen (ook de examenleerlingen) kunnen tussen 08.30 – 16.00 uur hun boeken in de daarvoor bestemde containers in lokaal M01 inleveren.

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)