print

Nieuws

Gymnasium 5 in Rome van 2 maart tot en met 6 maart 2020

Op maandagmorgen 2 maart, nog voor de zon opkomt, vertrekken de leerlingen van Gymnasium 5 naar Rome, samen met hun begeleiders. We verblijven 5 dagen in de Eeuwige Stad. De leerlingen hebben zich al vanaf september 2019 voorbereid op de presentatie van hun onderwerp op locatie in Rome. We bezoeken bekende, antieke sites en horen mythische en realistische verhalen rondom deze plaatsen. Mythe en werkelijkheid zijn immers sterk verweven met elkaar rondom de plekken waar al zoveel eeuwen mensen wonen en hun voetstappen nalaten.

Deze excursie is de laatste in een serie van opeenvolgende excursies behorende bij het examenonderdeel Klassieke Cultuur vanaf klas 1 tot en met klas 5 voor het Gymnasium. In een doorlopende lijn verkennen leerlingen vanaf klas 1 de cultuur van Romeinen in ons land. Hierna volgen ze de Klassieke voetstappen terug in Europa, naar de grondleggers van deze cultuur in Griekenland en vervolgens de navolging en uitbreiding van de Griekse cultuur naar de wereld van de Romeinen.

Gedurende de reis zijn de leerlingen van V5 Gymnasium afwezig op school evenals de begeleiders: mevrouw Huisman, de heer Vogel en mevrouw Van der Maten.

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)