print

Nieuws

De eerste klassers naar de waterschappen

Er zijn gastlessen geweest die door de medewerkers van de waterschappen en de aardrijkskunde sectie werden begeleid.

De hele eerste-jaars-laag (1mh, 1ha, 1a en 1g) heeft hier aan deelgenomen. Vol enthousiasme waren ze bezig met de zoet-zout waterverdeling, hebben ze bekeken waar de dijken in ons landschap liggen, hebben ze geleerd waarom de waterschappen zo belangrijk zijn voor ons land, leerden ze de link leggen tussen een extreem droge zomer en de grondwaterstand.

 
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)