print

Nieuws

Gezondheid en leefstijl van jongeren in beeld!

In september/oktober 2019 houdt GGD regio Utrecht een vragenlijstonderzoek (Gezondheidsmonitor Jeugd) onder leerlingen van klas 2 en 4 van alle scholen voor het Voortgezet Onderwijs in de regio Utrecht. Ook op onze school vindt dit onderzoek plaats.

Waarom dit onderzoek?
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van leerlingen in de klassen 2 en 4 van het Voortgezet Onderwijs. De Gezondheidsmonitor Jeugd wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om scholen, gemeenten en de overheid te adviseren over gezondheidsbeleid. De school ontvangt een schoolspecifieke rapportage waarmee richting kan worden gegeven aan het gezondheidsbeleid op school. Daarnaast wordt met de resultaten van dit onderzoek gemeentelijk en landelijk beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen. Jongeren met een goede gezondheid en gezonde leefstijl presteren immers beter op school!

Hoe verloopt het onderzoek?
Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een digitale vragenlijst in. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. De deelname aan het onderzoek is vrijwillig. De antwoorden van de leerlingen worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Het onderzoek voldoet aan de eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Vragen?
Heeft u vragen over de Gezondheidsmonitor Jeugd, dan kunt u contact opnemen met Nelleke de Vos via ndevos@ggdru.nl of telefoon 030 8507331 / 06 28528789. Of kijk op de website van GGD regio Utrecht www.ggdru.nl/scholen: Gezondheidsmonitor Jeugd Voortgezet onderwijs 2019.

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)