print

Nieuws

Bereikbaarheid

Het CLV is in de schoolvakantie (19-7 t/m 30-8) beperkt bereikbaar.

Voor dringende zaken over passend onderwijs kunt u contact opnemen met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV) VO Barenveld-Veenendaal. Zij zijn tijdens de zomervakantie bereikbaar onder nummer:

085-0439612

Tijdens de zomervakantie gelden de volgende regels:
- contact met SWV betekent geen zorgplicht voor één van onze scholen
- contact met SWV is geen aanmelding of uitsluitsel van plaatsing
- contact met ons is adviserend en niet bindend
- informatie die met ons gedeeld wordt, wordt verstrekt aan de school die dat betreft

Het correspondentieadres is:
Postbus 437
6710 BK Ede

Voor overige zaken, die niet tot na de schoolvakantie kunnen wachten, kunt u telefonisch contact opnemen met 0318-500 621 en de voicemail inspreken. Deze wordt dagelijks beluisterd.

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)