print

Nieuws

Duurzame samenwerking

Samen met de ‘Good Fish Foundation’ (GFF) gaan leerlingen van VWO 4, in het nieuwe jaar een onderzoek doen. Voor het vak wetenschapsonderwijs gaan ze onderzoeken in hoeverre restaurants en viswinkels in Veenendaal en omgeving, duurzame vis serveren en verkopen.

Onderzoek
De GFF werkt samen met verschillende ondernemers om de visketen, zowel nationaal als internationaal, verder te verduurzamen. In opdracht van, en onder begeleiding van de GFF, gaan de leerlingen verschillende activiteiten ondernemen, waaronder een bezoek aan de visafslag. De uiteindelijk verzamelde onderzoekgegevens worden aan het einde van het schooljaar gepresenteerd door de leerlingen. Dit project is een mooie manier om ons onderwijs ten dienste te stellen van een duurzamere samenleving.

Foodtruck
Ter promotie van de start van dit mooie project, bracht GFF gisteren een bezoek aan het CLV. De foodtruck met duurzame vis-hapjes viel erg in smaak bij de leerlingen en het personeel! Alvast een goed begin.

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)