print

Nieuws

Inschrijven herkansing rekentoets examenklassen

Als leerlingen uit de examenklassen hun cijfer voor de rekentoets willen verbeteren, dan moeten zij zich inschrijven via de ELO van Magister. De inschrijving staat open t/m zondag 9 december 2018. Niet ingeschreven, betekent niet meedoen.

Leerlingen die de rekentoets vorig jaar niet gedaan hebben (van deze leerlingen is in Magister geen cijfer bekend), moeten sowieso de rekentoets gaan maken in januari. Zij worden automatisch ingedeeld. Alle pre-examenklasleerlingen worden ook automatisch ingedeeld.

Iedereen heeft de wettelijke verplichting om de rekentoets minimaal één keer gemaakt te hebben. Het cijfer van de rekentoets komt op de cijferlijst bij het diploma. Het cijfer telt niet mee in de zak‑/slaag regeling. Wel moet iedereen de toets een keer gemaakt hebben.

Alle ingeschreven leerlingen ontvangen voor de kerstvakantie een mail waarin aangegeven wordt wanneer zij in welk lokaal moeten zijn voor de rekentoets. Deze indeling komt ook te hangen in de kamers van de afdelingsleiders.

Er zijn oefentoetsen beschikbaar. Hoe je die gebruikt en waar je die vindt, staat in de studiewijzers in de ELO van Magister onder Rekentoets.

Hieronder nog een splitsing per examenniveau met aanvullingen:

Alleen mavo:
Leerlingen met een hoog cijfer op 2F niveau of zij die willen doorstromen naar havo kunnen de rekentoets alvast op 3F niveau maken. Zij moeten zich inschrijven voor de rekentoets op hoger niveau in de ELO van Magister. Als zij havo examen gaan doen, is het rekenexamen (zo goed als zeker) een schoolexamenvak.

Alleen vwo:
Leerlingen met een hoog cijfer op 3F niveau kunnen de rekentoets in maart 2019 (2e periode) op het hogere 3S niveau maken. Zij moeten zich dan inschrijven voor de rekentoets op hoger niveau in de ELO van Magister (dat kan pas in 2019).

Voor meer informatie zie de CLV website. Daar staat onder "leerlingen" helemaal rechts onderaan een kopje "rekentoets" met ook heel veel informatie.

Wouter van der Knaap
Examensecretaris en coördinator rekentoets

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)