print

Nieuws

Meedenken over het onderwijs?

Wat hebben onze leerlingen nodig om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan? Met deze vraag houden dit jaar negen ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs, zich bezig. Het gaat om de volgende ontwikkelteams: Nederlands, Engels & Moderne vreemde talen, Rekenen & Wiskunde, Digitale geletterdheid, Burgerschap, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij en Mens & Natuur.

Onze school zal als ontwikkelschool op het gebied van Mens & Natuur input en feedback geven op de tussenopbrengsten van het ontwikkelteam Mens & Natuur. Zo zullen we onder andere goed bekijken of de voorstellen haalbaar zijn in de school. We betrekken hier graag ouders en leerlingen bij. Mocht u of uw zoon/dochter geïnteresseerd zijn dan kunt u zich tot 13 april aanmelden via secretariaat@clv.nl o.v.v. curriculum.nu. Klik hier als u de startnotitie Mens & Natuur wilt lezen.

Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs en is een vervolg op het visietraject Onderwijs 2032. Begin 2019 worden de opbrengsten van de ontwikkelteams en –scholen met de Tweede Kamer gedeeld voor verdere besluitvorming en om een vervolgproces te bepalen.

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)