print

Nieuws

Excursie havo 5 naar Amsterdam

Het was best spannend dinsdag 6 februari. Havo 5 leerlingen met aardrijkskunde in hun pakket zouden met de bus op excursie gaan naar Amsterdam. De avond ervoor werd echter bekend dat onze vervoerder, busmaatschappij Besseling, failliet was verklaard.  Het was dus afwachten geblazen. Gelukkig stond chauffeur Waldo keurig op het juiste tijdstip klaar om 32 leerlingen naar Amsterdam te vervoeren.

De eerste bestemming was de Indische buurt. Deze wijk, die net buiten het centrum ligt, kon vroeger min of meer als probleemwijk worden betiteld, maar herbergt vandaag de dag beduidend rijkere inwoners. Hierdoor verandert het voorzieningenniveau ook. De leerlingen hadden de opdracht deze veranderingen te signaleren en te verklaren. Dit proces wordt gentrificatie genoemd en vindt in meerde grote steden plaats. De oude bewoners worden hierdoor naar de stadsranden verdrongen.
 
Vervolgens werd er koers gezet naar het stadsdeel Noord, dit gebied ligt achter het centraal station van Amsterdam aan de overkant van het IJ. Hier moesten de leerlingen speciaal letten op de creatieve industrie, die zich in dit stadsdeel vestigt. Veel creatieve bedrijven verplaatsen zich naar dit gunstig gelegen stadsdeel en onderscheiden zich door hun soms gewaagde concepten van soortgelijke bedrijven. Ook hier de opdracht om rond te kijken en inzicht te krijgen in processen die zich hier afspelen.

Om 14.45 uur werd er koers gezet richting de thuisbasis om daar om 16.00 uur te arriveren.

Het was gezellig, leerzaam en erg koud.

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)