print

Nieuws

VO-raad pilot ‘recht op maatwerk’ geïnspireerd door CLV

Na de VO-tour, van dinsdag 23 januari, vond donderdag 1 februari de VO-raad pilot ‘recht op maatwerk’ plaats op het CLV. De pilot ‘recht op maatwerk’ geeft schoolleiders handvatten om onderwijs te kunnen bieden dat optimaal recht doet aan de leerlingen. De scholen die op dit gebied worden begeleid door de Directeur onderwijs van het CLV, Karin Wouters, waren uitgenodigd om te kijken hoe het CLV ‘MAATwerk’ vormgeeft en hoe het wordt ervaren door leerlingen en docenten.

Docenten en leerlingen van het  Johannes Fontanus college (Barneveld), Citadel college (Nijmegen), Twents Carmel college (Losser), Quadraam scholengroep (Zevenaar), Het Rhedens (Rheden), Greijdanus (Zwolle) en het Gomarus uit (Groningen) volgden een programma dat werd afgetrapt met een presentatie over het ontstaan van roostervrij leren door Cees Gouw. Na deze introductie vertelde Ruud van de Hoef over de doorontwikkeling van MAATwerk. Gesprekken met leerlingen die maatwerk volgen, met afdelingsleiders en met coaches die maatwerkleerlingen begeleiden zorgden voor een compleet beeld van MAATwerk.

Uit de ervaringen die tijdens de lunch werden besproken en geëvalueerd maakten we op dat het een succesvolle bijeenkomst was. De aanwezigen zijn vol informatie, impressies en stof tot nadenken huiswaarts gekeerd.

  • VO-raad pilot ‘recht op maatwerk’ geïnspireerd door CLV
  • VO-raad pilot ‘recht op maatwerk’ geïnspireerd door CLV
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)