print

Nieuws

Zilveren Schoolkantine Schaal 2017 toegekend!

Het Voedingscentrum heeft het CLV de zilveren Schoolkantine Schaal 2017 toegekend. Met de Schaal laten we zien dat de schoolkantine gezond is ingericht. De kantine presenteert gezondere producten op een aantrekkelijke en opvallende manier. Zo wordt een keuze voor gezond, en lekker natuurlijk, veel makkelijker gemaakt.

We hebben er samen met onze cateraar (Cater Concept) hard aan gewerkt om de kantine gezonder te maken, aan de hand van nieuwe, verbeterde richtlijnen, de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS. Deze prestatie is tevens het opstapje naar het deelcertificaat ‘Gezonde voeding’. Afgelopen jaar behaalde het CLV al twee deelcertificatie voor onder andere ‘Sociaal welbevinden’ en ‘sportactief schoolplein’.

Om een Zilveren Schoolkantine Schaal te bemachtigen, moet een kantine voldoen aan diverse voorwaarden. Zo biedt de kantine groente en fruit aan en bestaat minstens tachtig procent van het aanbod uit betere keuzes. Dit zijn producten die je in een gezond eetpatroon vaak mag eten. Een Gezonde Schoolkantine maakt kiezen voor gezondere producten voor de hand liggend, door ze vooraan te leggen en aantrekkelijk te presenteren. De kantine besteedt ook aandacht aan het stimuleren van water drinken. De school heeft deze aanpak in het beleid verankerd.

De Gezonde Schoolkantine
De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van het Voedingscentrum. Het doel is een gezonder voedingsaanbod op vo- en mbo-scholen. Scholen kunnen hun aanbod voorleggen aan de Schoolkantine Brigade. Ze krijgen dan tips op maat over hoe ze de kantine stapsgewijs blijvend gezonder kunnen maken. Voor meer informatie: www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)