print

Nieuws

Nieuwbouw: inrichting en aanzien

Nadat enkele weken geleden leerlingen uit 4 vwo hun onderzoeksresultaten vanuit de natuurwetenschappelijke hoek presenteerden op basis van een authentieke opdracht over duurzaam bouwen, waren op 17 februari de leerlingen vanuit de maatschappijvakken aan de beurt. Vol vuur presenteerden zij hun vondsten. Soms inderdaad de vrucht van onderzoek via een enquete,  bronnenstudie en het raadplegen van een expert. Soms meer uit de losse pols of de krochten van internet.

Waar de N profiel leerlingen inzoomden op bouwtechnische zaken, moesten de M profiel leerlingen zich bezighouden met de inrichting en het aanzien van het gebouw. De afgelopen zes weken hebben de leerlingen hieraan gewerkt en de resultaten mochten er wezen.

De ontwerpen waren gericht op  o.a. de buitenkant van het CLV, waarbij het gebouw in de omgeving van de Kerkewijk werd geïntegreerd, de aula, de lokalen en de verdiepingen waarbij kleur, licht en ruimte vanuit wetenschappelijke studies werden toegepast.

De meeste ontwerpen hadden een hoog duurzaamheidsgehalte en  bij een aantal ontwerpen werden wetenschappelijke meetinstrumenten gebruikt om meer informatie te verzamelen over het te construeren ontwerp. Deze opdracht was weer een mooi voorbeeld hoe theorie en praktijk kunnen worden gecombineerd. De winnende groep combineerde klassieke en moderne elementen in het ontwerp van de nieuwe school met duurzaamheid, mede op basis van een enquete onder 94 buurtbewoners.

De ontwerpen werden beoordeeld door de directie en een medewerker van Wageningen Universiteit. Helaas waren de architecten verhinderd. De ideeën worden meegenomen bij het realiseren van de bouwplannen.

  • Nieuwbouw: inrichting en aanzien
  • Nieuwbouw: inrichting en aanzien
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)