print

Nieuws

Preventief spreekuur leerplichtambtenaar

Dit schooljaar gaat ons Meldpunt proefdraaien met een preventief spreekuur van de leerplichtambtenaar Hassan Fateh.

Het CLV is de enige school in Veenendaal waar dit (nog) niet bestaat. De andere scholen ervaren dit spreekuur als zeer zinvol. Het verzuim wordt ermee teruggedrongen en leerlingen met veel verzuim blijven / komen beter in beeld. Ook de adviserende rol van de leerplichtambtenaar wordt als een belangrijke aanvulling gezien.

Op 14 oktober en 2 december zal de leerplichtambtenaar (LPA) het 4e en 5e uur bij het meldpunt aanwezig zijn. Er vinden dan preventieve gesprekken plaats met leerlingen die regelmatig te laat komen en regelmatig lessen verzuimen of vaak verwijderd zijn. (Gesprekken/sancties van school leverden niet het gewenste resultaat op.)

De leerplichtambtenaar voert de gesprekken, ongeacht de woonplaats van de leerling. Het team van het Meldpunt bepaalt samen met de afdelingsleiders welke leerling op gesprek komt.

De LPA heeft een gesprek met de leerling, heeft extra aandacht voor de achterliggende problematiek en geeft school advies wat betreft aanpak verzuim, in te schakelen hulp, studiewisseling etc. Hij maakt een overzicht met informatie uit de gesprekken en geeft dit aan de LPA van de woongemeente van de betreffende leerling. Hij stuurt de leerling/ouders een waarschuwingsbrief en registreert dit in het administratiesysteem.

Wanneer het gesprek niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, volgt een tweede melding door de school (Meldpunt) via DUO. Deze melding wordt door het CLV (Meldpunt) naar de LPA van de woongemeente van de leerling gestuurd.

Na de twee spreekuren volgt een evaluatie met alle betrokken medewerkers van het CLV. Ieders ervaringen worden meegenomen in de beslissing om wel of niet door te gaan met het spreekuur of om de gekozen werkwijze aan te passen.

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)