print

Nieuws

Nascholing EHBO

Met een verbeten gezicht loopt Wil met haar arm vol met bloed naar één van de collega’s bewegingsonderwijs. Na doorvragen, inspectie en functietesten blijkt een wonddrukverband voldoende om haar door te kunnen sturen naar de huisarts. Even hiervoor is zij bezig geweest met speciaal boetseerklei en verf om een levensechte wond te maken. Wil is een zgn. Lotus-slachtoffer. Dat is iemand die een ongevalsslachtoffer natuurgetrouw uitbeeldt. Zij speelt casussen waarin cursisten direct moeten handelen om een mogelijk slachtoffer te helpen.

Op woensdag 27 mei volgde de sectie bewegingsonderwijs de nascholing EHBO om adequaat te kunnen reageren op eventuele ongevallen tijdens de lessen bewegingsonderwijs. Onderwerpen waren onder andere het gebruik van AED, reanimeren, eerste hulp bij breuken en ontwrichtingen, behandelen van (schaaf-)wonden en hulp bij allergieën.

Voor een deel van de sectie was de nascholing een voorbereiding op de cursus voor leerling-instructeur AED. In september worden zes docenten uit de secties bewegingsonderwijs en biologie opgeleid om leerlingen het gebruik van een AED-apparaat en het reanimeren aan te leren. In het programma van de vakken LO2 en BSM is een module EHBO opgenomen maar met de cursus wordt verbreding en verdieping gegeven. Zie de foto’s.

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)