print

Nieuws

Ingaven voor oktober 2013

Stick2Uganda-groep in Ttula
Tot en met de herfstvakantie verblijft de projectgroep Stick2Uganda CLV voor een periode van twee weken in Ttula, Oeganda. Ttula is een sloppenwi...

Verder lezen

Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
T (0318) 500 621
F (0318) 553 206
E info@clv.nl Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)