Informatie rondom coronavirus

Hoop- en bijzaken 15

9 april 2020

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,

Schoolexamens periode 3
Komende week beginnen vanaf dinsdag de schoolexamens van periode 3. Onder strenge condities. Met maximaal 28 leerlingen in een gymzaal en duidelijke afspraken over afstand bij aankomst en vertrek. De ervaringen bij de inhaalschoolexamens van deze week zijn positief. De leerlingen gedragen zich bewust en verantwoord.

Landelijke slaag- en zakregeling
De landelijke regeling voor het slagen en zakken, op basis van de schoolexamens, is inmiddels bekend. Zij het dat de definitieve versie op 1 mei wordt gepubliceerd. De examenleerlingen krijgen daarvan zelf bericht.

CLV-digi-Passion
De leerlingen krijgen de link naar de virtuele viering van de stille week en Pasen via hun e-mail. Hier kunt u het filmpje van vandaag vinden: https://www.youtube.com/watch?v=yR6XtGAW7Bc&t=7s
Voor de overige dagen is de link te vinden op de website.

Hopelijk vinden jij en u de komende dagen enige ontspanning.

Hartelijke groet en zeker in deze tijd opgewekte Paasdagen gewenst!

Karin Wouters
Willem de Vos

 
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)