Informatie rondom coronavirus

Hoop- en bijzaken 27

1 juli 2020

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,

Vanaf 1 juli
Omdat vanaf vandaag de maatregelen voor onder andere het voortgezet onderwijs zijn versoepeld, ontvangen jullie weer een exemplaar van Hoop- en Bijzaken. Vooruitlopend op de schoolbrief die op 9 juli zal verschijnen.

Hoewel we vanaf vandaag weer alle leerlingen zouden mogen ontvangen, zetten we de gang van zaken in de laatste lesweek niet op zijn kop. Dat betekent dat we tot en met 8 juli doorgaan zoals het gaat vanaf 2 juni. Een verschil is dat leerlingen in de pauzes niet meer in het lokaal hoeven te blijven, maar naar buiten mogen. De brugkuip en andere overblijfruimtes  gaan pas open in het nieuwe schooljaar. Een belangrijk argument daarvoor is dat we deze ruimtes nog nodig hebben voor onze medewerkers, omdat zij zich wel moeten blijven houden aan de regel van anderhalve meter afstand. Tot elkaar en tot de leerlingen.

Voor een aantal individuele activiteiten kan soms toch een hele klas uitgenodigd worden. Indien dit het geval is krijgt uw zoon of dochter dit van de docent te horen.

Jaarsluitingen en boeken inleveren op 16 juli
We nodigen alle leerlingen uit om 16 juli in hun complete klas hun rapport op te halen en afscheid te nemen van elkaar en van hun mentor. In de ouderbrief van 9 juli ontvangt u hier meer informatie over. Het kan zijn dat een mentor op die dag voor zijn klas een andere afscheidsbijeenkomst op een andere plek wil organiseren. Dat regelt hij of zij zelf met de klas.

Ook het inleveren van de boeken, waar we aanvankelijk een kleine week voor hadden uitgetrokken om het afstand van elkaar houden mogelijk te maken, gaat anders, namelijk op de dag van de rapportuitreiking 16 juli.

We zijn blij met de versoepeling en hopen vurig dat er geen negatieve effecten zullen optreden, zodat we vanaf 1 september weer alle leerlingen tegelijk kunnen ontvangen.

Na de vakantie
We zijn blij dat we kunnen melden dat de school na de zomervakantie weer volledig open mag. Dit is goed nieuws, want voor het welzijn van leerlingen is het van belang dat ze ook weer fysiek naar school kunnen. Het blijkt dat leerlingen het normale lesritme missen en moeite hebben om zich te motiveren in deze coronaperiode. Zo missen ze ook het contact met vrienden en vriendinnen Vanaf het nieuwe schooljaar wordt er weer zo veel mogelijk gewoon les op school gegeven en daarbij vervalt de 1,5 meter maatregel voor leerlingen onderling. Echter moeten de leerlingen wel 1,5 meter afstand houden van docenten en ondersteunend personeel, dit geldt ook voor personeelsleden onderling. 

Dit betekent dat na de zomervakantie de éénrichtingspijlen, middenstrepen en dranghekken grotendeels zullen zijn verdwenen. Voor onze leraren en andere medewerkers bereiden we maatregelen voor om het mogelijk te maken, de voorgeschreven afstand te blijven bewaren. Daarbij gaat het om eventuele schermen en andere beschermingsmiddelen in de lokalen, grotere ruimtes als koffiekamer en gelegenheid om van lokaal naar lokaal te gaan zonder in een volle gang terecht te komen.

Voor bezoekers van buiten geldt dat wij hen moeten onderwerpen aan de inmiddels bekende triage-vragen.

U ontvangt binnenkort nog informatie over de start van het nieuwe schooljaar en specifieke regels die gelden voor de volledige heropening van de school. 

Met vriendelijke groet,

Willem de Vos (rector/bestuurder)
Karin Wouters (directeur onderwijs)

 
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)